Truckrun

Hiernaast ziet u een voorbeeld van een ingevuld vrijstellingsformululier.

Indien u een truckrun organiseert, handelt u als volgt:

U doet een opgave via het contactformulier op deze site.

In deze opgave dient u aan te geven:
  •  datum truckrun
  •  Plaats truckrun
  •  aantal deelnemende chauffeurs
U bestelt daarmee de vrijstellingsformulieren.

Op de site staan een aantal downloads die betrekking hebben op de gang van zaken.
  •  Begeleidende brief;  klik HIER
  •  Invulinstructie voor organisatie;   klik HIER
  •  Tekst Vrijstellingformulier;  klik HIER
  •  Franse brief (Note Truckrun);  klik HIER
  •  EG besluit ontheffing Arbeidsomstandighedenwet, i.c. het Arbeidstijdenbesluit Vervoer;  klik HIER

De chauffeurs die de Franse brief nodig hebben kunnen deze zelf downloaden en printen, samen met het EG besluit. Samen met het vrijstellingsformulier zouden dan de problemen in Frankrijk voorbij moeten zijn.

Let wel: "De 3 formulieren moeten wel samen getoond worden".

U ontvangt de vrijstellinsformulieren uiterlijk 2 weken voor de Truckrun.

De lijst met deelnemers kunt u via mail zenden naar de OSC coördinator Truckruns.

Indien uw Truckrun een jaarlijks of 2-jaarlijks evenement is, is het wenselijk en raadzaam om lid te worden van de OSC.


Beste Truckrun vrienden

Ik heb voor 2020 al een aantal aanmeldingen gekregen. Deze zijn via mijn persoonlijke mail, de lijsten deelnemers en de site binnengekomen.

Als ze via mijn persoonlijke mail of lijsten truckruns binnenkomen, moet ik deze weer apart doorgeven aan de andere bestuursleden. Daarom verzoek ik u ook dringend om de aanmeldingen met naam, datum truckrun en het verwachte aantal deelnemers te sturen via het contactformulier op de site. Dan komen ze nl binnen bij alle betrokkenen van het OSC.

Dit gaat via onze webmaster en deze kan dan ook direct uw truckrun in de agenda plaatsen. Zo kunt u ook zien, of uw aanmelding verwerkt is.

Wel graag voor eind december van dit jaar!!
Ook als de exacte datum nog niet bekend is gaarne aanmelden!!

Ook eventuele wijzigingen in uw bestuur of contact adressen gaarne via deze weg. Dit scheelt ons een hoop naspeuringen.

Voor inhoudelijke vragen mag u mij natuurlijk altijd mailen.

Vriendelijke groet,
Peter Nijmeijer